Silnoprúd

 • vysoké napätie
 • nízke napätie
 • priemyselné rozvody
 • aktívne bleskozvody
 • pasívne bleskozvody

Slaboprúd

 • počítačové siete
 • telefónne rozvody
 • videotelefóny
 • zabezpečovacie systémy
 • EPS (Elektronická požiarná signalizácia)
 • HSP (Hlasová signalizácia požiaru)

Inteligent. elektroinštalácie

 • EIB i-bus
 • Niko home control (NHC)
 • KNX
 • a iné

ProNES s.r.o

Naša firma pracuje v oblasti projektovania el. zariadení od r. 2008.
Loga